Warsztaty opracowali i przeprowadzili: Leszek Górczyński, Paweł Heppner, Lesław Urbankiewicz, Edyta Ołdak

Projekt instalacji artystycznej: architekt Artur Gosk
Koncepcja i pomysł: Edyta Ołdak

Warsztaty pierwsze:

Uczestnicy stworzyli poklatkową animację z wcześniej przygotowanych grafik, wyciętych z kartonu.
Scenariusz takiej animacji to krótka historia mennonitów: ich wędrówki z Holandii na Żuławy oraz późniejsza kolonizacja zwana „olęderską”. Finalnie wspólnie zmontowaliśmy krótki, kilkuminutowy film, przy pomocy ogólnodostęp­nego oprogramowania.

Warsztaty drugie:

Po krótkiej prezentacji, którą urządziliśmy w starej stodole, uczestnicy stworzyli profesjonalną makietę z wcześniej przygotowanych elementów. Wspól­nie:

  • rozmieściliśmy gospodarstwa na makiecie
  • stworzyliśmy system melioracji i nasadzenia drzew
  • stworzyliśmy modele charakterystycznych bu­dynków w gospodarstwie


Warsztaty trzecie:

Uczestnicy wspólnie stworzyli ogródek warzywny, posadzili rośliny i drzewka charakterystyczne dla kultury olęderskiej.
Do naszych obowiązków należało zorganizowanie całej  uprawy: kopanie grządek, grodzenie płotkiem, nawożenie żyzną ziemią, pielęgnacja i nawadnianie.

Warsztaty czwarte:

Spotkanie w dawnym Kościele Ewangelickim, prezentacja dotycząca tradycyjnych obrzędów religijnych. Spacer na cmentarz w Mursku, prezentacja zdjęcia Kościoła Ewangelickiego, który stał na terenie wsi Ładne.
W ramach warsztatów uczestnicy wytyczyli (za pomocą kolorowych sznurków i kołków) plan nieistniejącego już kościoła w miejscowości  Ładne.

Warsztaty piąte:

Rejs po Wiśle i wcześniejsza prezentacja dotycząca obyczajowości, szczególnie tych elementów z życia Olędrów, które dotyczą wody. Uczestnicy z ekologicznych materiałów stworzyli obiekty pływające, które finalnie wzięły udział w regatach. Wszystkie obiekty pływające po skończonych regatach wyłowiliśmy z rzeki.

Warsztaty szóste, siódme, ósme:

Przygotowania do wykonania kantaty " Bedenke, Mensch, das Ende, bedenke deinen Tod!". Warsztaty muzyczne
oraz przygotowania chóru, w skład którego weszli mieszkańcy wsi Mursk, Smólnik, Ładne.

Ważnym elementem projektu były warsztaty dla dorosłych mieszkańców Murska, Ładnego i Smólnika.
Podczas konsultacji społecznych dowiedzieliśmy się  jakie są potrzeby i marzenia mieszkańców względem przestrzeni publicznej. Podczas spotkań staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na pytania: co mieszkańcy lubią w swojej wsi? jak lubią wypoczywać? czy chcą się ze sobą spotykać?

Do wspólnego budowania zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Poprzez niektóre elementy architektoniczne chcieliśmy pokazać tradycyjne łączenia drewna używane w olęderskim budownictwie.


do pobrania: SCENARIUSZE WARSZTATÓW